ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΔΑ: 6ΤΑΞ46907Θ-54Ε

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία: 10/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/08/2023 13:47:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΑΞ46907Θ-54Ε
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου