ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ Ράμματα 2/0, SILK, με στρογγυλή βελόνα, CIRCLE 3/8 άνοιγμα βελόνας, 26mm μήκος βελόνας. – ΑΔΑ: 6ΣΣΧ46907Θ-59Ξ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ Ράμματα 2/0, SILK, με στρογγυλή βελόνα, CIRCLE 3/8 άνοιγμα βελόνας, 26mm μήκος βελόνας.
Ημερομηνία: 17/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/08/2023 08:26:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΣΧ46907Θ-59Ξ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου