Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1719/2023πράξη. – ΑΔΑ: 6ΣΩΤ46907Θ-ΕΒΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1719/2023πράξη.
Ημερομηνία: 03/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 09:54:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΩΤ46907Θ-ΕΒΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου