ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΣΓ146907Θ-4ΘΘ

Θέμα: ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 29/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/08/2023 08:01:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΓ146907Θ-4ΘΘ
Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λήψη αρχείου