Πατερίτσες αγκώνος αλουμινίου, 4 τεμ. (2 ζεύγη), Πατερίτσες ώμου αλουμινίου (large), 2 τεμ. (1 ζεύγος), Πατερίτσες ώμου αλουμινίου (medium), 2 τεμ. (1 ζεύγος), Περιπατητήρας αλουμινίου πτυσσόμενος (Περιπατητήρας «Π» από σκελετό αλουμινίου, ελαφρού τύπου), 2 τεμ. (1 ζεύγος) – ΑΔΑ: 6Σ5446907Θ-ΤΣ2

Θέμα: Πατερίτσες αγκώνος αλουμινίου, 4 τεμ. (2 ζεύγη), Πατερίτσες ώμου αλουμινίου (large), 2 τεμ. (1 ζεύγος), Πατερίτσες ώμου αλουμινίου (medium), 2 τεμ. (1 ζεύγος), Περιπατητήρας αλουμινίου πτυσσόμενος (Περιπατητήρας «Π» από σκελετό αλουμινίου, ελαφρού τύπου), 2 τεμ. (1 ζεύγος)
Ημερομηνία: 25/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/08/2023 09:57:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ5446907Θ-ΤΣ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου