ΧΕ-1654 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1438/2023 – ΑΔΑ: 6Σ3Λ46907Θ-ΙΝΚ

Θέμα: ΧΕ-1654 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1438/2023
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 09:56:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ3Λ46907Θ-ΙΝΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου