Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1370 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΡΩΦ46907Θ-676

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1370 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/08/2023 11:24:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΩΦ46907Θ-676
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου