ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΒΕΛΟΝΑ – ΤΡΟΚΑΡ ΟΡΟΥ – ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" – ΑΔΑ: 6ΨΛΓ46907Θ-3Ξ8

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΒΕΛΟΝΑ – ΤΡΟΚΑΡ ΟΡΟΥ – ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"
Ημερομηνία: 11/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/08/2023 09:35:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΛΓ46907Θ-3Ξ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου