ΧΕ-1754 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 676/2023 – ΑΔΑ: 6ΩΙΕ46907Θ-Ι9Δ

Θέμα: ΧΕ-1754 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 676/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2023 09:12:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΙΕ46907Θ-Ι9Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου