ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 6Ο9946907Θ-ΡΣ3

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 16/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/08/2023 11:47:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο9946907Θ-ΡΣ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου