Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΝΨ046907Θ-ΟΤ8

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 29/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/08/2023 09:37:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΨ046907Θ-ΟΤ8
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου