Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Ν3Γ46907Θ-Σ9Τ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 02/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2023 11:41:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν3Γ46907Θ-Σ9Τ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου