ΧΕ-1701 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 794/2023 – ΑΔΑ: 6ΜΖΕ46907Θ-9ΤΨ

Θέμα: ΧΕ-1701 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 794/2023
Ημερομηνία: 23/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 14:33:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΖΕ46907Θ-9ΤΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου