ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ 1)KOYTΑΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 2)ΜΑΧΑΙΡΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,3)ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 4)ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ BRIGHT – ΑΔΑ: 6ΜΖ646907Θ-Ξ7Φ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ 1)KOYTΑΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, 2)ΜΑΧΑΙΡΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,3)ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 4)ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ BRIGHT
Ημερομηνία: 25/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/08/2023 08:06:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΖ646907Θ-Ξ7Φ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου