Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFUR ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ Νο18, Νο20, Νο22 ΚΑΙ Νο24 (ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΜΕΓ46907Θ-ΙΔΟ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ DUFUR ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ Νο18, Νο20, Νο22 ΚΑΙ Νο24 (ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/08/2023 08:33:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΕΓ46907Θ-ΙΔΟ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου