ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 6Μ8Ο46907Θ-ΛΚ6

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 17/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/08/2023 08:50:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ8Ο46907Θ-ΛΚ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου