ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΥ – ΑΔΑ: 6ΛΧΗ46907Θ-Ρ2Ω

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
Ημερομηνία: 01/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/08/2023 14:44:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΧΗ46907Θ-Ρ2Ω
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου