Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1899/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6Κ8646907Θ-9ΗΕ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1899/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 25/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/08/2023 11:51:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ8646907Θ-9ΗΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου