Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 304/2023πράξη. – ΑΔΑ: 6Η9946907Θ-12Υ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 304/2023πράξη.
Ημερομηνία: 07/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/08/2023 12:39:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η9946907Θ-12Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου