ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ‘BIOVUE NEUTRAL’ – ΑΔΑ: 6Η6Γ46907Θ-8ΤΛ

Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ‘BIOVUE NEUTRAL’
Ημερομηνία: 28/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 11:51:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η6Γ46907Θ-8ΤΛ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου