ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ (80CM 3F),(40CM No3) & (40CM No4), ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ, ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΟ) 60Χ90cm. – ΑΔΑ: 6ΕΙ546907Θ-2ΣΕ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ (80CM 3F),(40CM No3) & (40CM No4), ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ, ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΟ) 60Χ90cm.
Ημερομηνία: 11/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/08/2023 08:35:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΙ546907Θ-2ΣΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου