Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΟ) 60Χ90cm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΔΘΖ46907Θ-Δ8Ρ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΟ) 60Χ90cm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 01/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/08/2023 11:12:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΘΖ46907Θ-Δ8Ρ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου