ΧΕ-1755 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1382/2023 – ΑΔΑ: 6Δ9146907Θ-ΚΨ4

Θέμα: ΧΕ-1755 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1382/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2023 09:56:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ9146907Θ-ΚΨ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου