ΧΕ-1670 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1011/2023 – ΑΔΑ: 6Δ5Φ46907Θ-ΖΤΖ

Θέμα: ΧΕ-1670 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1011/2023
Ημερομηνία: 09/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2023 14:08:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ5Φ46907Θ-ΖΤΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου