Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΘΗΚΕΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ Μ.Χ., 6-ΠΟΛΙΚΟ ΣΕΤ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΗΚΓ(ΔΑΓΚΑΝΕΣ) 130cm, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, 5-ΠΟΛΙΚΟ ΣΕΤ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΙΤΟR G.E. Β650 ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΡΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΧΟΦ46907Θ-54Μ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΘΗΚΕΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ Μ.Χ., 6-ΠΟΛΙΚΟ ΣΕΤ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΗΚΓ(ΔΑΓΚΑΝΕΣ) 130cm, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, 5-ΠΟΛΙΚΟ ΣΕΤ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΙΤΟR G.E. Β650 ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΡΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 02/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2023 11:39:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΟΦ46907Θ-54Μ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου