ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 6ΧΚ146907Θ-ΗΛΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 16/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/08/2023 07:59:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΚ146907Θ-ΗΛΩ
Είδος: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Λήψη αρχείου