ΧΕ-1779 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 308/2023 – ΑΔΑ: 6ΜΠΩ46907Θ-4ΙΨ

Θέμα: ΧΕ-1779 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 308/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2023 14:16:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΠΩ46907Θ-4ΙΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου