ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ Κ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ – ΑΔΑ: 6Α1Δ46907Θ-ΤΞ5

Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ Κ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Ημερομηνία: 30/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/08/2023 08:24:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α1Δ46907Θ-ΤΞ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου