Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1883/2023πράξη. – ΑΔΑ: 69ΥΑ46907Θ-7ΛΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1883/2023πράξη.
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/08/2023 13:41:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΥΑ46907Θ-7ΛΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου