ΧΕ-1610 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 811/2022 – ΑΔΑ: 698546907Θ-Ο2Θ

Θέμα: ΧΕ-1610 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 811/2022
Ημερομηνία: 03/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/08/2023 09:12:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 698546907Θ-Ο2Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου