ΧΕ-1709 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 788/2023 – ΑΔΑ: 68ΒΥ46907Θ-ΜΚΠ

Θέμα: ΧΕ-1709 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 788/2023
Ημερομηνία: 23/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2023 09:12:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΒΥ46907Θ-ΜΚΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου