ΧΕ-1748 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡ/ΓΗ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.13844/30-06-2023 ΑΠΟΦ. Δ.Σ(ΑΔΑ Ψ87Φ46907Θ-2ΜΜ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤ. ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΧΡΗΜ. ΕΙΔ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ. ΤΗΣ ΤΤΕ, ΑΦΟΡΑ ΤΑ Δ.Δ. 16 & ΤΑ ΧΕ 1952 & ΧΕ 1853 – ΑΔΑ: 67Ο346907Θ-67Υ

Θέμα: ΧΕ-1748 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡ/ΓΗ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.13844/30-06-2023 ΑΠΟΦ. Δ.Σ(ΑΔΑ Ψ87Φ46907Θ-2ΜΜ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤ. ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΧΡΗΜ. ΕΙΔ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛ. ΤΗΣ ΤΤΕ, ΑΦΟΡΑ ΤΑ Δ.Δ. 16 & ΤΑ ΧΕ 1952 & ΧΕ 1853
Ημερομηνία: 30/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/09/2023 09:50:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Ο346907Θ-67Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου