ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ARGON" ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 67ΗΔ46907Θ-ΖΗΚ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ARGON" ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 16/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/08/2023 08:07:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΗΔ46907Θ-ΖΗΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου