ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ Κ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ – ΑΔΑ: 66ΔΕ46907Θ-8ΧΚ

Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ Κ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Ημερομηνία: 03/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 09:23:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΔΕ46907Θ-8ΧΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου