ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ( ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ – ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ – ΘΗΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ – ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ – ΣΕΤ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ). – ΑΔΑ: 660Λ46907Θ-ΤΒΗ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
( ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ – ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ – ΘΗΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ – ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ – ΣΕΤ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ).
Ημερομηνία: 01/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/08/2023 10:10:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 660Λ46907Θ-ΤΒΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου