Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΜΕΣΑΙΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 660Α46907Θ-ΜΔΔ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΜΕΣΑΙΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 03/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 08:01:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 660Α46907Θ-ΜΔΔ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου