Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 589/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 65Ο546907Θ-ΩΚ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 589/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2023 09:44:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Ο546907Θ-ΩΚ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου