ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ – ΑΔΑ: 65ΓΔ46907Θ-Ο0Π

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
Ημερομηνία: 14/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/08/2023 09:42:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΓΔ46907Θ-Ο0Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου