Πιστοποίηση ανελκυστήρων Κ.Ψ.Υ. & ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ – ΑΔΑ: 651Φ46907Θ-ΘΡ5

Θέμα: Πιστοποίηση ανελκυστήρων Κ.Ψ.Υ. & ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ
Ημερομηνία: 22/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/08/2023 09:13:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 651Φ46907Θ-ΘΡ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου