ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 64Ξ146907Θ-22Χ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 17/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/08/2023 11:32:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64Ξ146907Θ-22Χ
Είδος: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Λήψη αρχείου