Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1203/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 64Τ346907Θ-66Δ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1203/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 21/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/08/2023 11:13:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64Τ346907Θ-66Δ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου