Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1234/2023πράξη. – ΑΔΑ: 64ΙΜ46907Θ-1ΡΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1234/2023πράξη.
Ημερομηνία: 09/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/08/2023 10:36:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΙΜ46907Θ-1ΡΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου