ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΒΕΕ – ΑΔΑ: 63Υ846907Θ-ΟΜ0

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΒΕΕ
Ημερομηνία: 24/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/08/2023 13:02:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Υ846907Θ-ΟΜ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου