ΧΕ-1741 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 620/2023 – ΑΔΑ: 623346907Θ-Μ6Π

Θέμα: ΧΕ-1741 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 620/2023
Ημερομηνία: 30/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 10:37:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 623346907Θ-Μ6Π
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου