ΧΕ-1616 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 475/2022 & ΧΕ 1615/2023 – ΑΔΑ: 61ΨΜ46907Θ-03Γ

Θέμα: ΧΕ-1616 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 475/2022 & ΧΕ 1615/2023
Ημερομηνία: 04/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 08:41:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΨΜ46907Θ-03Γ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου