Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡ. ΦΙΛΤΡΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 61ΓΩ46907Θ-ΘΧΟ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡ. ΦΙΛΤΡΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/08/2023 12:59:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΓΩ46907Θ-ΘΧΟ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου