ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΑΝΤΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ " – ΑΔΑ: 615Τ46907Θ-85Ζ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΑΝΤΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ "
Ημερομηνία: 07/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/08/2023 11:52:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 615Τ46907Θ-85Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου