Νέα Αντλία Εφεδρικού Μηχανήματος Αντίστροφης Όσμωσης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού – ΑΔΑ: 610546907Θ-ΛΓΤ

Θέμα: Νέα Αντλία Εφεδρικού Μηχανήματος Αντίστροφης Όσμωσης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού
Ημερομηνία: 25/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/08/2023 11:41:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 610546907Θ-ΛΓΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου