Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 775/2023πράξη. – ΑΔΑ: 605Δ46907Θ-ΡΜΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 775/2023πράξη.
Ημερομηνία: 09/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/08/2023 09:54:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 605Δ46907Θ-ΡΜΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου