ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: ΡΩ4Γ46907Θ-ΔΗΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 13:52:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩ4Γ46907Θ-ΔΗΑ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου